БРАНДЕР

БРАНДЕР
БРАНДЕР

Брандер F1 – минималды шығынмен тікелей комбайндау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, ерте және біркелкі пісетін жаздық рапстың орташа-ерте гибриді. 00- жаздық рапс гибриді

Брандер F1 – минималды шығынмен тікелей комбайндау мүмкіндігін қамтамасыз ететін, ерте және біркелкі пісетін жаздық рапстың орташа-ерте гибриді. 00- жаздық рапс гибриді

  • Жоғары экологиялық икемділік
  • Қарқынды көктемгі даму
  • Жоғары түсім
  • Жоғары түсім
  • Майлыдәндер сапасы жоғары

Бранед гибриді жылдам, қарқынды өсімімен және күйзелістік факторларға төзімділігімен ерекшеленеді, ол жоғары түсім алуға негіз болады. Гибридтің жоғары өнімділігін қарқынды тарамдалу және сабақтағы қабықтардың тығыздығы қамтамасыз етеді.

Брандер 2015 ж. бастап Ақмола, Солтүстік-Қазақстан, Қостанай облыстарында аудандастырылған және Мемлекеттік селекциялық жетістіктер тізіліміне қосылған.

 

Түсім

Өте жоғары (25-31,2 ц/га, СҚО бойынша экологиялық сұрып сынау мәліметтері, 2011-2016 ж.) Ең жоғары түсім - 52,9 ц/га, 2016 ж.  ауданы 0,01 жер телімдерінде демонстрациялық тәжірибе (Ақмола обл.) жағдайында алынды.

Гүлденудің басталуы Ерте
Гүлденудің ұзақтығы Орташа
Өсімдіктің биіктігі Орташа биік (90-110 см)
Пісіп-жетілу типі 92-98 тәулік, Герос сұрпынан 6-10 күнге ерте піседі
Жапырылуға қарсы төзімділігі Жоғары
Ауруларға төзімділігі Орташадан жоғарыға дейін
1000 тұқымның салмағы Орташа (3,3 -4,5 г)
Майлылығы Өте жоғары (47,6-50,2%)
Глюкозинолаттар мөлшері Төмен 11,7-12,4 µmol/г (
Эрук қышқылының мөлшері Жоқ
Өсіру технологиясы
Егіс мерзімі (оңтайлы) 12-22 мамыр
Егіп бітіру нормасы (оңтайлы) 1 п.е./3 га (шамамен 2,3 - 3,2 кг/га)
Егістік тереңдігі Ауыр топырақта - 2-3 см
Жеңіл топырақта - 3-4 см
Жинау тәсілі (ұсынылатын) Бөлек
· шабу: Төменгі қабықтағы тұқымдардың 30-40% күрең тартқанда
· теру: Тұқымның 10-14% ылғалдылығында
Дақылды сақтау 8-8,5 % ылғалдылықта