Regions

Almaty
Kapshagay, Taldykorgan, Urzhar, Sarkand
Astana, Yessil
Petropavlovsk
Kostanay
Kokshetau
Karaganda
Shymkent, Zhetysay, Turkestan
Korday, Taraz
Kyzylorda
Pavlodar
Ust-Kamenogorsk
Aktobe
Uralsk
Atyrau
Aktau
 • Almaty

  Zhuniskhan Duman Duisenbekuly

  135 Abylai khan avenue, BC "White Tower", 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

  Tolekov Aidos Sagynbayevich

  135 Abylai khan avenue, BC "White Tower", 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan
 • Kapshagay, Taldykorgan, Urzhar, Sarkand

  Bastaubayev Aidyn Kuanyshbekovich

  125 Abylai khan avenue, 1st floor, 040000, Taldykorgan, Republic of Kazakhstan

  Meirmanov Rysbek Meirambayevich

  125 Abylai khan avenue, 1st floor, 040000, Taldykorgan, Republic of Kazakhstan

  Nurpeissov Yersain Sergazynovich

  125 Abylai khan avenue, 1st floor, 040000, Taldykorgan, Republic of Kazakhstan
 • Astana, Yessil

  Nurova Zhanna Nikolayevna

  25 Beibitshilik street, office 401, BC "Orken", 010000, Astana, Republic of Kazakhstan 
 • Petropavlovsk

  Chizhakovskiy Vladimir Boleslavovich

  91 Gorkiy street, office 7, 150000, Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan

  Danilov Ivan Konstantinovich

  91 Gorkiy street, office 7, 150000, Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan
 • Kostanay

  Kashtanov Pavel Lvovich

  22 A Karbyshev street, 110000, Kostanay, Republic of Kazakhstan

  Kotov Alexandr Nikolayevich

  22 A Karbyshev street, 110000, Kostanay, Republic of Kazakhstan
 • Kokshetau

  Kakimzhan Yermukhamet Kadyrzhanovich

  179A Auelbekov street, office 308, 020000, Kokshetau, Republic of Kazakhstan
 • Karaganda

  Potupalenko Viktor Viktorovich

  49/6 Bukhar Zhyrau street, office 611, BC "Kazakhstan", Kokshetau, Republic of Kazakhstan

  Nurova Zhanna Nikolayevna

  Республика Казахстан, г. Астана, 010000,  ул. Бейбитшилик 25, офис 401, БЦ "ОРКЕН"
 • Shymkent, Zhetysay, Turkestan

  Taimuratov Zhassulan Maratuly

  15/2 Tamerlanovskoe highway, 160000, Shymkent, Republic of Kazakhstan

  Ospanov Bauyrzhan Serikkhanovich

  303 B Yerimbetov street, 160000, Shymkent, Republic of Kazakhstan

  Sholpan Bauyrzhan Zharkinbekuly

  Республика Казахстан, г.Шымкент, 160000, ул.Еримбетова 303 В
 • Korday, Taraz

  Nadzhafov Rufat Javatovich

  256 Zhibek Zholy street, BC "Murager", Korgay town, Republic of Kazakhstan

  Zhuniskhan Duman Duisenbekuly

  135 Abylai khan avenue, BC "White Tower", 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan
 • Kyzylorda

  Beketov Murat Bozzhanuly

  25 Abay street, office 2, 120000, Kyzylorda, Republic of Kazakhstan
 • Pavlodar

  Makenov Marat Anatolyevich

  Industrial zone, First fruit and vegetable warehouse Helios, 140000, Pavlodar, Republic of Kazakhstan

  Zhumanov Yerik Bolatovich

  Industrial zone, First fruit and vegetable warehouse Helios, 140000, Pavlodar, Republic of Kazakhstan
 • Ust-Kamenogorsk

  Drobyshev Dmitriy Vyacheslavovich

  62 K. Satpayev avenue, office 408, BC "Raduga", 070000, Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan
 • Aktobe

  Zholdaspayev Nurbergen Sultanovich

  51/1 Abulkhair khan avenue, 030000, Aktobe, Republic of Kazakhstan

  Predybailo Alexandr Alexandrovich

  33/2 Gumar Karasha street, "Food corporation", 2nd floor, office 3, Uralsk. Republic of Kazakhstan
 • Uralsk

  Predybailo Alexandr Alexandrovich

  33/2 Gumar Karasha street, "Food corporation", 2nd floor, office 3, Uralsk. Republic of Kazakhstan

  Zholdaspayev Nurbergen Sultanovich

  51/1 Abulkhair khan avenue, 030000, Aktobe, Republic of Kazakhstan
 • Atyrau

  Zholdaspayev Nurbergen Sultanovich

  51/1 Abulkhair khan avenue, 030000, Aktobe, Republic of Kazakhstan

  Predybailo Alexandr Alexandrovich

  33/2 Gumar Karasha street, "Food corporation", 2nd floor, office 3, Uralsk. Republic of Kazakhstan
 • Aktau

  Zholdaspayev Nurbergen Sultanovich

  51/1 Abulkhair khan avenue, 030000, Aktobe, Republic of Kazakhstan

  Predybailo Alexandr Alexandrovich

  33/2 Gumar Karasha street, "Food corporation", 2nd floor, office 3, Uralsk. Republic of Kazakhstan